ניטור מיקום בעת עיגון חצובה

בטורבינות רוח ימיות, חצובות תלת-רגליות משמשות כבסיס. על מנת להתקין את טורבינת הרוח על החצובה, על החצובה להיות יציבה ולצורך כך נדרש יישור אופקי מדויק. כדי להבטיח עמידה בדרישה זו, חיישנים מנטרים את מיקום החצובה בתהליך עיגון החצובה במים. לכן, נעשה שימוש בחיישני השיפוע INC5701 על הקצה העליון של החצובה אותה נדרש לעגן. החיישנים משדרים את ערכי המיקום לאונייה שממנה מתבצע כל תהליך עיגון החצובה. לאורך תהליך העיגון, כוחות גדולים פועלים על הבסיס ועל החיישנים, מכיוון שהחצובה נדחפת בחוזקה לתוך קרקעית הים באמצעות עגורן. חיישני השיפוע של מיקרו אפסילון הם בעלי עמידות גבוהה להלמים, ולכן ניתן להשתמש בהם גם בתנאי הסביבה הקשים הללו. לאחר עיגון הבסיס, ניתן להסיר את חיישני השיפוע כדי לעשות בהם שימוש חוזר במשימת הניטור הבאה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360