קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת מרווחי שמן בצירים

לצורך תחזוקה חזויה, יש למדוד את מרווח השמן, כלומר, את המרחק המלא בחומר סיכה שנמצא בין פני המיסב ובין הציר. על אף תנאי לחץ, טמפרטורות גבוהות וחומרי סיכה, חיישני זרמי ערבולת רובוסטיים מבית מיקרו-אפסילון יכולים לספק מידע קבוע לגבי מרווח השמן, המבוסס על מדידות בדיוק גבוה.