קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

Nacelle movements

The changes in distance between the nacelle and the ground are used to monitor tower swayings. For this purpose, optoNCDT ILR2250 laser distance sensors are mounted in the nacelle and measure down to the ground. Their high signal stability even on weakly reflecting surfaces ensures reliable measurement results.