קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת תנועת הבסיס

חיישני טריאנגולציה מבוססי לייזר מודדים את המרחק מהבסיס על מנת לזהות תנועות במגדל. קצבי מדידה גבוהים מאפשרים מדידה ישירה של הרעידות. כתלות במספר החיישנים המותקנים, ניתן לקבל ניתוח מפורט של התנהגות הרעידות. כאשר תנועת המגדל חזקה מדי, להבי הרוטור מוסרים מטורבינת הרוח על מנת למנוע נזק פוטנציאלי.