קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

ניטור פתיחת תריסי האוויר

על מנת לשלוט באספקת האוויר, תריסי האוויר נפתחים ונסגרים אוטומטית כתלות בטמפרטורה. חיישני משיכת-כבל למדידת תזוזה מנטרים את מיקום תריסי האוויר הפתוחים.