מערכת ניידת למדידת תנודות בטורבינות רוח

מעבדות מורשות לביצוע ניסויים, בדיקות והתעדה מספקות מערכות ניידות למדידת תנודות בטורבינות רוח, ללא מערכות ניטור מצב שמותקנות באופן קבוע. מערכות אלו משמשות למדידות אב-טיפוס בשלב הפיתוח של תחנות הכוח, לצורך בקרה על הייצור והבנייה, וכן לביצוע מדידות במהלך פעולת התחנה. במערכות ניידות למדידת רעידות, נעשה שימוש בחיישני תאוצה חסינים להשפעות טמפרטורה ובעלי דיוק גבוה מבית מיקרו-אפסילון. חיישני התאוצה מספקים מידע מדויק על רעידות שיכולות להתרחש, למשל, ברוטור, במגדל או בגנרטור.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360