קיזוז תזוזות אקטיבי בתהליך המדידה

סביבות תעשייתיות קשות מציבות דרישות מחמירות בפני חיישני תזוזה אופטיים – המדידות עדיין חייבות להיות מדויקות על אף נוכחות האבק ומהירויות העיבוד הגבוהות. חיישני הלייזר optoNCDT 1750 ו-optoNCDT 2300 מתגברים על אתגרים אלה בהצלחה כבר שנים רבות. עם זאת, אם מתרחשות הפרעות בתנועה (למשל תזוזות במסוע, תזוזות רדיאליות של גלגלות, ותנודות בגוף הבסיס) שהן גדולות יותר מהאובייקט הנמדד, ייתכן שתהליך המדידה ייפגע ויהפוך לבלתי אפשרי, למשל במקרה של קיפולים ברצועת המסוע.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360