קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

זיהוי קצה של יריעות בד במכונת החיתוך

אם מיקום רשת החומר לא מזוהה או מזוהה בצורה שגויה, הדבר עלול לגרום לבזבוז כתוצאה מחיתוך לקוי ותקלות במכונה עקב היעדר אותות מהבקר. לכן, חיישן הסיב האופטי מדגם optoCONTROL CLS-K-31 של מיקרו-אפסילון משמש לזיהוי מיקום הקצה.החיישן מזהה במהימנות את תחילת הגליל. הוא מורכב ישירות על אחד מלהבי החיתוך ומזהה ממרחק של כ-140 מ"מ מתי הבד נמצא במיקום הרצוי לחיתוך. יציאה ממותגת (PNP) משדרת את גובה האות ישירות לבקר ותהליך החיתוך מתחיל. בדרך זו ניתן למקם פריטים לחיתוך בדיוק של 0.5 עד 2 מ"מ, כתלות בסוג החומר. לאחר כל חיתוך, מתבצע חישוב מחדש של מיקום הבד. תהליך המדידה מתבצע במהירויות הזנה של 20 מטר לדקה.מערכת המדידה optoCONTROL CLS-K-31 של מיקרו-אפסילון מספקת תוצאות מדידה אמינות והדירות, אשר מאפשרות לבצע אופטימיזציה של דיוק החיתוך, תוך צמצום בזבוז החומר וההפרעות בתהליך. המערכת CLS-K-31 אפילו לא רגישה כמעט כלל לשריטות ולזיהומים במשטח המתכתי המבריק של הגלגל.