קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת חריגה היקפית של כוש במחרטה (ספינדל)

ספינדלים נעים בתדר גבוה, ולכן קונצנטריות מדויקת או סטייה צירית של הכלי ממלאות תפקיד מכריע בתהליך. חיישני תזוזה אינדוקטיביים ללא-מגע של מיקרו אפסילון משמשים לניטור המירכוז או הסטייה הצירית. חיישנים אלה מתבססים על טכנולוגיית זרמי ערבולת, ומספקים מדידות ברזולוציה גבוהה ביותר על אף השמן והאבק באזור ההתקנה. כך מתקבל דיוק מדידה בקנה מידה של מיקרונים. תגובת התדר הגבוהה אפילו מאפשר לחיישנים לנטר ספינדלים בתדר גבוה עם מהירויות סיבוב גבוהות מ- 120,000 סל"ד. בתהליך מדידה זה, מערכת המדידה eddyNCDT 3005 מבצעת מדידה ללא מגע על טבעת אלומיניום המכווצת על גבי הציר. שני חיישנים המוזזים בכיוון הרדיאלי ב-90° מודדים את המרחק מהספינדל על מנת להעביר את ערכי המדידה למערכת הבקרה.