קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת רמת נוזלים של גלמי אלומיניום

במפעלי יציקת אלומיניום, חומר היציקה נמזג ליצירת מטילים קטנים, הידועים כגלמים. מפלס הטעינה בתהליך ההרכבה הוא קריטי לצורך הבטחת משקל קבוע של הגלמים. עמוק המילוי נמדד באמצעות מכשיר מדידה מיוחד ללא-מגע. לשם כך, מרכיב מערכות אוסטרי משתמש בסורקי לייזר.