קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מחזיקי כלי מדידה במחסנית

כלי שיבוב מודרניים מכילים מחסניות מורכבות עם מגוון כלים שנבחרים אוטומטית על ידי המכונה. על מנת לתפוס את הכלים בצורה תקינה, יש לכוון את מיקום מחזיקי הכלים בצורה מדויקת. כדי לבדוק את מיקום מחזיקי הכלים, משתמשים בחיישני הלייזר מדגם optoNCDT 1420, אשר מודדים את המחזיקים המתכתיים מלמעלה ומהצד. חיישני הלייזר החכמים הללו בולטים ביתרונותיהם הודות לקצבי מדידה גבוהים ואספקת ערכי מדידה מדויקים, על אף שהמדידה מתבצעת על משטחים מתכתיים עם החזרים חזקים מאוד.