קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת הקשיחות לפיתול של צירי מנוע

גורם משפיע במיוחד על חיי השירות והאמינות של המנוע הוא החוזק של ציר המנוע לפיתול. על מנת לקבוע את החוזק לפיתול, חיישני שיפוע מדגם INC5701 מודדים את הפיתול של הציר תחת מומנט פיתול מוגדר. לשם כך, שני חיישני שיפוע של מיקרו-אפסילון מותקנים בכיוון החוצה משני צידי הציר הממוקם אופקית. בקצה אחד ציר המנוע מקובע היטב. על הקצה השני מופעל מומנט פיתול באמצעות התקן הידראולי. שני חיישני השיפוע מודדים באופן רציף את פיתול הציר ביחס למומנט הפיתול המופעל ומספקים תוצאות מדידה מדויקות.