טכנולוגיות בתחום האנרגיה: אנרגיית רוח, גנרטורים, מנועים גדולים

על מנת להבטיח יעילות גבוהה בתחנות כוח ובמנועים גדולים, תחזוקה חזויה מהווה מרכיב מרכזי. לכן, החיישנים צריכים לעמוד בדרישות מחמירות ביותר בהיבטי דיוק, אמינות וקומפקטיות. החיישנים מבית מיקרו-אפסילון הוכיחו את עצמם כמוצרים בעלי ערך רב כחלק מההפעלה הבטיחותית של תחנות כוח, בסביבת הבדיקות וביישומים הכרוכים בנפחי ייצור גדולים.

Expansion measurement on the concrete wall of an energy storage tank

The measured value is transmitted to a PLC via the analog interface (4 ... 20 mA). This allows both computer-controlled process monitoring and complete documentation of the measurement values. If the setpoint ...

הראה פרטים

בקרת כיוון של פנלים סולריים

שינוי הכיוון של פנלים סולריים על פי מסלול תנועת השמש מגביר את תפוקת האנרגיה, ולכן גם את יעילות הפנל הסולרי. רק אם ...

הראה פרטים

בדיקת מאמצים ברוטור בסביבת הבדיקות

מתקני ניסוי פותחו לביצוע בדיקות עומס על להבי הרוטור של טורבינת רוח ומדמים את העומסים האמיתיים הנגרמים על ידי רוחות ...

הראה פרטים

הפחתת רעש בטורבינות רוח

טורבינות רוח מייצרות אנרגיה ידידותית לסביבה, אבל הן לא כל כך פופולריות בקרב התושבים בסביבה שלהן, מכיוון שהן גם ...

הראה פרטים

מדידת מרווחי רוטור בגנרטור

על מנט לנטר את התנהגות הרוטור בגנרטור, חיישני תזוזה קיבוליים מודדים את המרווח בין הרוטור והסטטור. למרות טמפרטורות ...

הראה פרטים

מדידת מרווח מסבים בטורבינות רוח

עד היום, מרווחים במסבים נמדדו בעצירה מוחלטת במדידה הכרוכה במגע. לכן, הבדיקות בוצעו במרווחי זמן ארוכים, מה שגרם להגברת ...

הראה פרטים

ניטור פתיחת תריסי האוויר

על מנת לשלוט באספקת האוויר, תריסי האוויר נפתחים ונסגרים אוטומטית כתלות בטמפרטורה. חיישני משיכת-כבל למדידת תזוזה ...

הראה פרטים

מדידת סטיות של דיסקת המצמד

חיישני זרמי ערבולת למדידת תזוזה מודדים את הסטייה הצירית, הרדיאלית או המשיקית של דיסקת המצמד. חיישנים רובוסטיים ...

הראה פרטים

מדידת תנועת הבסיס

חיישני טריאנגולציה מבוססי לייזר מודדים את המרחק מהבסיס על מנת לזהות תנועות במגדל. קצבי מדידה גבוהים מאפשרים מדידה ...

הראה פרטים

מערכת ניידת למדידת תנודות בטורבינות רוח

מעבדות מורשות לביצוע ניסויים, בדיקות והתעדה מספקות מערכות ניידות למדידת תנודות בטורבינות רוח, ללא מערכות ניטור ...

הראה פרטים

מדידת מרווחי שמן בצירים

לצורך תחזוקה חזויה, יש למדוד את מרווח השמן, כלומר, את המרחק המלא בחומר סיכה שנמצא בין פני המיסב ובין הציר. על אף תנאי ...

הראה פרטים

ניטור מיקום בעת עיגון חצובה

בטורבינות רוח ימיות, חצובות תלת-רגליות משמשות כבסיס הטורבינה. חיישני השיפוע INC5701 משמשים לצורך ניטור יישור המתקן בתהליך ההרכבה.

הראה פרטים

מדידת תנודות של שרשרת ההנעה בטורבינות רוח

תנודות בשרשרת ההנעה (חוסר איזון או עומס יתר של הרוטור) החורגות מערכי המגבלות המוגדרים עלולות להוביל לכשל ברכיבים ...

הראה פרטים

מומנטים תומכים בתא הגנרטור

על מנת לנטר את המומנטים התומכים, חיישני זרמי ערבולת למדידת תזוזות מודדים את המרחק בין תא הגנרטור לבין המגדל, וכך ...

הראה פרטים

מדידת טמפרטורת מסבים כתוצאה מחיכוך

טמפרטורת תיבת התמסורת בטורבינות רוח נמדדת באופן רציף במהלך פעולת הטורבינה. חימום של הרכיבים עלול להצביע על בעיה ...

הראה פרטים

ניטור תנודות המגדל

טורבינות רוח חשופות לתנודות ולעומסי הלם. על מנת למנוע נזק וזמני השבתה יקרים, יש לנטר את תנודות המגדל. כאשר מתרחשת ...

הראה פרטים

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360