קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

ניטור נוכחות וזיהוי בקבוקים

סורקי לייזר מבית מיקרו-אפסילון משמשים לבדיקה אוטומטית לחלוטין במהירות גבוהה של מכלים רקים במפעלי ייצור בקבוקים ובמבשלות. לצורך יישום זה, נציג מיקרו-אפסילון, טיפטה, תכנן מערכת בדיקות המבוססת על טריאנגולצית קווי לייזר, שבה משתמשים כאשר מתקבלים ארגזי הבקבוקים. מערכת זו משתלב בקו הייצור ומצוידת בחמישה חיישני קו לייזר לטריאנגולצייה מדגם scanCONTROL 2900-50 מבית מיקרו-אפסילון. הארגזים משונעים על גבי מסוע ונסרקים מלמעלה. כל סורק מודד שורה של בקבוקים בארגזים. ניטור הנוכחות מתבצע במהירויות מסוע של עד 850 מ"מ / שניה. הסורק משתמש בגובה הבקבוק המתאים כדי לקבוע אם סוג הבקבוק הנכון נמצא בארגז. אסור שגובה הבקבוק יעבור יותר מ-3 מ"מ מגובה היעד של סוג הבקבוק המתאים.בניגוד לפיתרון המבוסס על מערכות עיבוד-תמונה קונבנציונאליות, סורקי הלייזר של מיקרו אפסילון לא רק מנטרים את נוכחות הבקבוקים אלא גם את גובה הבקבוק. בנוסף, ניתן לקבל נתונים מן המדידה לצורך חישובים סטטיסטיים, הערכות וייעול תהליכים.