בדיקת חיבורי הדבקה בשני צירים

על מנת לבדוק את החוזק לגזירה והחוזק למתיחה של דבקים מבניים, שני צינורות מודבקים יחד (דגימת צינור כפולה) ומחוברים לצב»ד. עובי שכבות ההדבקה בין הצינורות עומד על כמה עשיריות מילימטר בלבד, כאשר מופעל עליהן עומס מתיחה ו/או פיתול שמזיז מעט את הדגימות. מדידת התזוזות הזעירות הללו דורשת מערכת מדידה מדויקת ויציבה ביותר. לכן מערך הבדיקה כולל שלושה חיישנים קיבוליים של מיקרו-אפסילון, המחוברים באמצעות בקר קיבולי מדגם 6500 capaNCDT בשילוב עם מודול ממצה אפנון (דמודולטור) DL6530. באמצעות תפסן מיוחד, החיישנים מחוברים ישירות לחלקי הצינור המחוברים בדגימת הצינורות הכפולה. שני חיישנים שטוחים עם טווח מדידה של 2 מ«מ מודדים את התזוזה בכיוון הצירי וחיישן גלילי מודד את התזוזה עקב פיתול. מכיוון שנעשה שימוש בשיטת מדידה ללא-מגע, קל להפריד בין רכיבי התזוזה הציריים ובין רכיבי התזוזה כתוצאה מפיתול.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360