קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת עובי פרוסה / TTV

חיישנים כרומטיים קונפוקליים מודדים את סטיית העובי (שונות העובי הכוללת – TTV) ואת עובי הפרוסה משני הצדדים. קשתות ופיתול בפרוסה ניתנת לזיהוי בהתבסס על פרופיל עובי הפרוסה. קצבי מדידה גבוהים מאפשרים למדוד את עובי הפרוסה כולה בזמני מחזור קצרים.