קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מיקום מערכת העדשות במכונות ליתוגרפיה

חיישנים אינדוקטיביים למדידת תזוזה ללא-מגע (זרמי ערבולת) מודדים את מיקום מכלולי העדשות על מנת להשיג את דיוק ההדמיה הגבוה ביותר שניתן. כתלות במערכת העדשות, חיישני תזוזה של מיקרו-אפסילון משמשים לזיהוי תנועה ומיקום בעד 6 דרגות חופש. חיישני eddyNCDT מספקים תגובת תדר גבוהה, וכך עוקבים גם אחר תנועות דינמיות מאוד של מערכת העדשות.