קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

קביעת המיקום במהלך טיפול בפרוסת הסיליקון

בעת טיפול בפרוסות, מיקום מדויק והדיר הוא קריטי. במהלך ההזנה של פרוסות, שני מיקרומטרים laser OptoControl בודקים את הקוטר ובכך קובעים את המיקום האופקי. הודות לקצב המדידה והדיוק הגבוהים, מיקרומטרים אלה מספקים מידע אמין אודות המיקום. בהתאם למיקום של שני מיקרומטרים יחסית זה לזה, קטרים שונים של פרוסות ניתנים לאיתור.