קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

ניטור הסטייה של מסורי חוט.

מסורי חוט משמשים לחיתוך מטילים בצעד אחד בלבד. מכיוון שהחוט נתון לבלאי גדול, מיטת החוט מנוטרת בכמה נקודות באמצעות חיישני זרמי מערבולת ללא מגע. אלה לא רק מזהים את גובה החוט על גלגל המוביל אלא גם את שקיעת החוט, ובכך מאפשרים זיהוי מהיר ומדויק ביותר של שחיקת חוטים. עיקרון מדידה חזק זה אינו רגיש לאבק ולכלוך ומאפשר תוצאות מדידה ברזולוציה גבוהה.