קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

בדיקה וכיול משקפות בינוקולריות/מונוקולריות ועדשות אובייקטיב

המדידה המדויקת של חזית הגל העוֹבֵר מספקת הערכה כמותית של איכות ההדמיה של מערכת אופטית, ובו זמנית מאפשרת לבצע כיול של המערכת תוך כדי תהליך הייצור. ניתן לבצע אינטגרציה גמישה של מודול המדידה SHSInspect RL בסביבת הבדיקה.