קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

בדיקת פני שטח של מראות

כאשר מדובר ברכיבים אופטיים כמו מראות, דרושה הומוגניות פני שטח גבוהה. חיישני reflectCONTROL משמשים לבדיקת המשטחים המשקפים של מראות. הם מזהים ומסווגים סטיות על פני שטח המראה.