קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת האיכות של עדשות אובייקטיב למיקרוסקופים וסמרטפונים

בדיקת איכות ההדמיה של עדשות מתבססת על מדידות בשיטת חזית-הגל (Wavefront) בציר האופטי ובשדה הראיה. כמו כן, תהליכי מדידה אוטומטיים מספקים מידע על אורך המוקד, סטיה צבעית, השפעות פולריזציה, PSF ו-MTF.