קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת נתוני הרפרקציה של עדשות תוך-עיניות

על מנת למדוד את התפלגות עוצמת הרפרקציה, איכות ההדמיה וקוטר העדשה של עדשות תוך-עיניות, נעשה שימוש במערכות מדידה המבוססות על טכנולוגיית חזית-הגל (wavefront). במדידות מסוג זה קיימת חשיבות מכרעת לטיפול הארגונומי בעדשה ולמהירות מדידה גבוהה.