קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת נתוני הרפרקציה של עדשות מגע

על מנת למדוד את התפלגות עוצמת הרפרקציה, איכות ההדמיה וקוטר העדשה של עדשות מגע רכות וקשות, נעשה שימוש במערכות מדידה המבוססות על טכנולוגיית חזית-הגל (wavefront). במדידות מסוג זה קיימת חשיבות מכרעת לטיפול הארגונומי בעדשה ולמהירות מדידה גבוהה.