קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת פרופיל עובי של יריעות ולוחות

מערכת המדידה thicknessCONTROL משמשת למדידת עובי של לוחות ויריעות חומר. ראש המדידה מצויד בחיישנים שונים המבצעים מדידה במסילה קבועה או על ידי חציית המשטח, בהתאם למשימת המדידה ולחומר הנמדד. חבילות תוכנה מקיפות וממשקים מתאימים מאפשרים לבצע שמירה של הערכים הנמדדים.