קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת עובי ציפוי פנל בריסוס

ציפויים מרוססים לכיסוי לוחות מכשירים (דשבורד) וחיפוי כרית האוויר ברכב מרוססים לתוך תבנית מחוממת באמצעות נחיר ריסוס מונחה-רובוט. מטעמי בטיחות, כריות אוויר דורשות טולרנסים נמוכים ביותר. לכן יש לבדוק את עובי הציפוי תוך כדי הייצור בתהליך הריסוס. המדידה מתבצעת באמצעות חיישן משולב (חישן זרמי ערבולת למדידת תזוזה וחיישן תזוזה מבוסס לייזר) המחובר לזרוע הרובוטית. חיישן זרמי הערבול מודד את המרחק לתבנית הריסוס המצופה ניקל, ויש לו פתח במרכז שדרכו חיישן הלייזר מודד את המרחק אל הציפוי המרוסס. פעולת חיסור בין האותות שהתקבלו מניבה את עובי הציפוי המרוסס.