קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת עובי חד-צדדית של יריעות דקות

בבית החיישן של מערכת combiSENSOR משולבים חיישן זרמי ערבולת למדידת תזוזה וחיישן תזוזה קיבולי. קונספט שילוב החיישנים הייחודי מאפשר לבצע מדידת עובי חד-צדדית של חומרים שאינם מוליכים-חשמלית על אובייקטים מתכתיים. הקונספט מיועד למדידת עובי של יריעות פלסטיק דקות או ציפויי פלסטיק על לוחות מתכת. הבקר מחובר לחיישן באמצעות כבל, ומבצע עיבוד וחישוב של האותות על מנת לשדר אותם דרך הממשקים הזמינים.