קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

ניטור צבע של בקבוקי פלסטיק בקו הייצור

בקבוקי פלסטיק מיוצרים לעתים קרובות בצורות ובגדלים שונים. מבחינה זו, הומוגניות צבע בתוך טווח המוצרים היא בעלת חשיבות מיוחדת עם מוצרי מותג. לעתים קרובות, חיישני ColorSensor CFO200 משמשים לבדיקת צבע בקו הייצור של בקבוקי פלסטיק בשל קצב המדידה הגבוה ודיוק הצבע שלהם. הבקבוקים המיוצרים בגדלים וצורות שונים מציגים סטיות צבע תלויי מרחק אשר מפוצים על ידי חיישן הצבע. פונקציית ה- Multi-Teach של סדרת CFO colorSENSOR מאפשרת הגדרה של קבוצות צבע המשמשות ללימוד בסטיות צבע תלויות מרחק. עם עד 320 צבעים ב-256 קבוצות צבע, חיישני צבע CFO מתאימים באופן אידיאלי לניטור אמין של אצוות ווריאנטי יצור.