קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

בדיקת פני שטח של תא הנוסעים ולוח המחוונים

בנוסף לדרישות הויזואליות, לוחות מכשירים צריכים גם לעמוד בדרישות פונקציונליות ובדרישות אבטחה. בדרך כלל לכרית האוויר בצד הנוסע יש קו שבירה שנוצר בעזרת לייזר. "נקודת תורפה" זו מבטיחה פתיחה בטיחותית של כרית האוויר בקו השבירה שנקבע מראש. בתהליך זה עשויים להיווצר סימני שקיעה, אותם ניתן לזהות בתנאי תאורה מסוימים. מערכות אלו מאפשרות לבצע הערכות מהירות ואובייקטיביות של כל חריגה מהצורה הנדרשת, במשטחים מחוספסים וגם במשטחים חלקים.