קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מיקום צינורות יניקה עבור מחפרי יניקה

מחפרי יניקה הם כלים ימיים שאוספים חול וסחופת מקרקעית הים על מנת לשנע אותם למרחקים ארוכים. הם משמשים להקמה ותחזוקה של נמלים ונתיבי מים כמו גם לשיקום אדמות. בקצה צינור היניקה מחובר ראש גרר עוקב, שנע לאורך קרקעית הים על מנת לשאוב את המשקעים. כדי לאפשר למחפרים לפעול בצורה מדויקת ולמנוע עבודה חוזרת ויקרה, מתבצע כיוונון מדויק של צינורות היניקה. לצורך משימת המיקום משתמשים בחיישני השיפוע המדויקים בעלי הקיזוז הדינמי מדגם inertialSENSOR INC5701. חיישנים אלה מותקנים בתא נירוסטה אטום למים וללחץ הממוקם מתחת למים בצינור היניקה.