קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

ניטור מבנים ללא עיגון

מבנים גבוהים ללא עיגון, כמו עגורנים, מנוטרים באמצעות חיישני שיפוע המספקים אזהרה מוקדמת מפני התהפכות אפשרית על מנת למנוע תאונות.