קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

גובה הרמה של מלגזה

שינוע פנימי מתבצע פעמים רבות באמצעות מלגזות. הסיכון להטיית המלגזה בעת הרמת מוצרים הוא גבוה. לכן, המהירות המותרת מוגבלת על ידי מתגי הגבלה. חיישני משיכת-כבל מבית מיקרו-אפסילון מודדים את גובה ההרמה הנוכחי ומווסתים את המהירות בצורה רציפה, כתלות בגובה המוצרים.