קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

פרופילים של תפרי ריתוך

רובוטי ריתוך המבצעים חיבורי ריתוך אוטומטיים נמצאים בשימוש נפוץ ביישומי חיבור מתכת. עבור חלקים גלויים לעין, תפר הריתוך חייב לעמוד בקריטריונים חזותיים מסוימים. לדוגמה, אסור להשאיר אגלי ריתוך. כדי לעמוד בקריטריונים האלו, מותקן סורק לייזר ישירות אחרי ראש הריתוך. הסורק מודד את כל תפרי הריתוך שבוצעו ודואג לכך שהרובוט יבצע את התיקונים הנדרשים.