קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת טמפרטורה במכונות ערגול בחום

לאורך קו הערגול, טמפרטורת העיבוד בין הגלילים נמדדת בצורה רציפה. הפירומטרים של מיקרו-אפסילון למדידה ללא-מגע באמצעות אור אינפרא אדום מבצעים את המדידה בזמן תגובה קצר וממרחק בטוח. עבור המתכות השונות וטווחי הטמפרטורה המשתנים, קיים מגוון של חיישני IR למדידת טמפרטורה ומצלמות תרמיות.