קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

גילוי פח כפול לפני הכבישה

לפני הזנת הפחים לתוך המכבש, חיישני תזוזה אופטיים מבוססי-לייזר משמשים לזיהוי פחים כפולים. שני חיישנים מותקנים מעל ומתחת לפחים מודדים את העובי שלהם, ללא תלות במיקום המדויק של הפחים.