קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

קצה סליל

פחים מעורגלים בתעשיית המתחת מלופפים על גבי סלילים לצורך הובלה. חשוב לבדוק את מיקום קצה יריעת הפח מיד לפני וגם מיד לאחר הליפוף, על מנת לבדוק את מיקום ומצב הקצה של יריעת הפח. לצורך כך, נעשה שימוש בשני מיקרומטרים אופטיים מסדרת optoCONTROL. אם קצה הסליל נמצא בטווח המדידה במהלך הליפוף או הפתיחה של הסליל, ניתן למדוד את מיקום ומבנה הקצה. שיטה זו מבטיחה שהסליל מלופף כנדרש וגם שהתקבלה איכות נאותה של יריעת הפח לפני הליפוף.