קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

ניטור רכיבים בטבליות על ידי חיישני צבע

בתהליך הייצור של טבליות תרופות משתמשים במרכיבים שונים. שינוי הריכוז של הרכיבים הללו משפיע על צבע הטבליה. המערכת colorCONTROL ACS7000 למדידת צבעים תוך כדי תהליך הייצור מודדת גווני צבע עם הבדלי גוונים עדינים בין צבע לבן לצבע בז'. נתוני הצבעים הללו מספקים מידע באשר לאיכות הרכיבים במהלך הייצור השוטף.