קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מגשים מדידת מפלס מילוי

נתיב האלומה הצר מאפשר לחיישנים קונפוקליים למדוד בתוך שקעים. בעזרת עקרון המדידה הקונפוקלי, ניתן לבצע מדידות על נוזלים, למשל לצורך בקרה מדויקת של מפלס המילוי במגשים.