קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת עובי הדופן של מיכלי זכוכית

לצורך מדידות עובי דופן ועיגוליות של מכלים במכונות 'גלגלי-כוכב', דרוש קצב מדידה גבוה על מנת לתמוך בתהליך השוטף. מערכות המדידה הכרומטיות הקונפוקליות של מיקרו אפסילון מספקות קצב מדידה גבוה ובקרה לזמני חשיפה קצרים. המערכת גם מאפשרת מדידת עובי דופן כאשר צבעי הזכוכית משתנים.