קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

איתור פגמי פני שטח

בנוסף לדרישות הויזואליות, לוחות מכשירים צריכים גם לעמוד בדרישות פונקציונליות ובדרישות אבטחה. בדרך כלל לכרית האוויר בצד הנוסע יש קו שבירה שנוצר בעזרת לייזר. "נקודת תורפה" זו מבטיחה פתיחה בטיחותית של כרית האוויר בקו השבירה שנקבע מראש. בתהליך זה עשויים להיווצר סימני שקיעה, אותם ניתן לזהות בתנאי תאורה מסוימים. על מנת לזהות פגמים כאלה, מערכת הבדיקה surfaceCONTROL משמשת לביצוע הערכות מהירות ואובייקטיביות על פי המאפיינים של כל סטייה בצורת החלק, במשטחים מחוספסים וחלקים כאחד.