קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

בדיקת צבע נורת לד בפנסי רכב

הצבע והעוצמה של פנסי רכב חייבים להיבדק בצורה מהימנה לפני שלב ההרכבה והמסירה. כמו כן יש להבטיח פיזור אור הומוגני באצוות נורות מתחלפות. ה- ColorCONTROL MFA היא מערכת מיוחדת לבדיקת נורות LED, שמטרתה לבדוק דגמי בדיקה בלתי נגישים ומרוחקים זה מזה במרווחים גדולים. הסיבים האופטיים מאפשרים לבצע מדידות של עד 20 נקודות מדידה בו-זמנית.