קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מבחני דרכים - מדידת טמפרטורת הבלם תחת עומס

התנהגות טמפרטורת הבלמים משחקת תפקיד מרכזי בפיתוח הרכב. בפרט, משך החימום והקירור של צלחות הבלמים מספק מידע על יעילות מערכת הבלמים. בסביבות הבדיקה ובמבחני דרכים, חיישני טמפרטורה ללא מגע מבית מיקרו-אפסילון מודדים את התפתחות הטמפרטורה בזמן בלימה. התכן הקומפקטי וזמן התגובה הקצר של הפירומטרים מאפשרים לבצע בהם שימוש אוניברסלי ביישומי סביבות בדיקה ומבחני דרכים.