קפוץ ישירות לניווט הראשי גישה ישירה לתוכן קפוץ לניווט משנה

מדידת יישום דבק בנייר דבק, רטיות ופלסטרים.

כדי להבטיח משטח הדבקה הומוגני, חיישני תזוזה קיבוליים מודדים את עובי הדבק על גבי נייר דבק ופלסטרים לשימוש רפואי. חיישנים קיבוליים מאפשרים לבצע מדידת עובי חד צדדית. כתלות במבנה המערכת, ניתן למדוד דבקים מוליכים או בלתי-מוליכים.