מדידת האיכות של עדשות אובייקטיב למיקרוסקופים וסמרטפונים

Testing the quality of objectives for microscopy and smartphones
Testing the quality of objectives for microscopy and smartphones

בדיקת איכות ההדמיה של עדשות מתבססת על מדידות בשיטת חזית-הגל (Wavefront) בציר האופטי ובשדה הראיה. כמו כן, תהליכי מדידה אוטומטיים מספקים מידע על אורך המוקד, סטיה צבעית, השפעות פולריזציה, PSF ו-MTF.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90