מדידת האיכות של עדשות אובייקטיב למיקרוסקופים וסמרטפונים

Testing the quality of objectives for microscopy and smartphones
Testing the quality of objectives for microscopy and smartphones

בדיקת איכות ההדמיה של עדשות מתבססת על מדידות בשיטת חזית-הגל (Wavefront) בציר האופטי ובשדה הראיה. כמו כן, תהליכי מדידה אוטומטיים מספקים מידע על אורך המוקד, סטיה צבעית, השפעות פולריזציה, PSF ו-MTF.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360