מדידת נתוני הרפרקציה של עדשות תוך-עיניות

על מנת למדוד את התפלגות עוצמת הרפרקציה, איכות ההדמיה וקוטר העדשה של עדשות תוך-עיניות, נעשה שימוש במערכות מדידה המבוססות על טכנולוגיית חזית-הגל (wavefront). במדידות מסוג זה קיימת חשיבות מכרעת לטיפול הארגונומי בעדשה ולמהירות מדידה גבוהה.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360