מדידת נתוני הרפרקציה של עדשות תוך-עיניות

על מנת למדוד את התפלגות עוצמת הרפרקציה, איכות ההדמיה וקוטר העדשה של עדשות תוך-עיניות, נעשה שימוש במערכות מדידה המבוססות על טכנולוגיית חזית-הגל (wavefront). במדידות מסוג זה קיימת חשיבות מכרעת לטיפול הארגונומי בעדשה ולמהירות מדידה גבוהה.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90