גובה ההרמה של רכב קייטרינג

רכבי קייטרינג ממלאים תפקיד חשוב בתחום התעופה האזרחית. הם אחראים על אספקת מזון למטוס. פעולה זו קשה במיוחד במטוס Airbus A380 מכיוון שקשה לרכב להגיע לפתח הטעינה. לכן, אזור הטעינה של במת המספריים גם הוא ניתן לתמרון. חיישני משיכת-כבל מתאימים במיוחד למדידת תנועה זו.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90