מדידת טמפרטורה במכונות ערגול בחום

לאורך קו הערגול, טמפרטורת העיבוד בין הגלילים נמדדת בצורה רציפה. הפירומטרים של מיקרו-אפסילון למדידה ללא-מגע באמצעות אור אינפרא אדום מבצעים את המדידה בזמן תגובה קצר וממרחק בטוח. עבור המתכות השונות וטווחי הטמפרטורה המשתנים, קיים מגוון של חיישני IR למדידת טמפרטורה ומצלמות תרמיות.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360