מדידת טמפרטורה במכונות ערגול בחום

לאורך קו הערגול, טמפרטורת העיבוד בין הגלילים נמדדת בצורה רציפה. הפירומטרים של מיקרו-אפסילון למדידה ללא-מגע באמצעות אור אינפרא אדום מבצעים את המדידה בזמן תגובה קצר וממרחק בטוח. עבור המתכות השונות וטווחי הטמפרטורה המשתנים, קיים מגוון של חיישני IR למדידת טמפרטורה ומצלמות תרמיות.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90