גילוי פח כפול לפני הכבישה

לפני הזנת הפחים לתוך המכבש, חיישני תזוזה אופטיים מבוססי-לייזר משמשים לזיהוי פחים כפולים. שני חיישנים מותקנים מעל ומתחת לפחים מודדים את העובי שלהם, ללא תלות במיקום המדויק של הפחים.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90