גילוי פח כפול לפני הכבישה

לפני הזנת הפחים לתוך המכבש, חיישני תזוזה אופטיים מבוססי-לייזר משמשים לזיהוי פחים כפולים. שני חיישנים מותקנים מעל ומתחת לפחים מודדים את העובי שלהם, ללא תלות במיקום המדויק של הפחים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360