מגשים מדידת מפלס מילוי

נתיב האלומה הצר מאפשר לחיישנים קונפוקליים למדוד בתוך שקעים. בעזרת עקרון המדידה הקונפוקלי, ניתן לבצע מדידות על נוזלים, למשל לצורך בקרה מדויקת של מפלס המילוי במגשים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360