מדידת עובי פרוסה / TTV

חיישנים כרומטיים קונפוקליים מודדים את סטיית העובי (שונות העובי הכוללת – TTV) ואת עובי הפרוסה משני הצדדים. קשתות ופיתול בפרוסה ניתנת לזיהוי בהתבסס על פרופיל עובי הפרוסה. קצבי מדידה גבוהים מאפשרים למדוד את עובי הפרוסה כולה בזמני מחזור קצרים.

Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15
94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de
+49 8542 / 168 - 0
+49 8542 / 168 - 90