מדידת עובי פרוסה / TTV

חיישנים כרומטיים קונפוקליים מודדים את סטיית העובי (שונות העובי הכוללת – TTV) ואת עובי הפרוסה משני הצדדים. קשתות ופיתול בפרוסה ניתנת לזיהוי בהתבסס על פרופיל עובי הפרוסה. קצבי מדידה גבוהים מאפשרים למדוד את עובי הפרוסה כולה בזמני מחזור קצרים.

אלינה טכנולוגיות בע"מ
3 Hametzuda St
POB 11475
Azur, 58001, Israel
elina@inter.net.il
+972-3-5590277
+972-3-5590360